Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 12 năm học 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 vòng 12 có đáp án

Mã số: 04939. Đã có 2.649 bạn thử.

Violympic lớp 6 vòng 12 năm học 2016 - 2017 cấp trường

Mời các bạn cùng làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 12 năm học 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực của bản thân với những kiến thức đã học được trên lớp. 

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 11 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2015 - 2016

Bài 1: Mười hai con giáp
Câu 1: Cho đoạn AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Vậy MN = ...cm
Câu 2
Tính: I-2010I + I-6I = ...
Câu 3
Giá trị của biểu thức A = IaI + 3I-bI với a = -3; b = 2 là ...
Câu 4
Một lớp học có 45 học sinh, trong một bài kiểm tra tất cả học sinh đều được điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm. Khi đó số học sinh đạt điểm 8 là ...
Câu 5
Câu 6
So sánh 536 và 1124 ta được
Câu 7
Với x, y là các số nguyên thì Ix - yI - Iy - xI = ...
Câu 8
Số nào trong các số sau chia hết cho cả 9 và 15
Câu 9
Cho S = -(x - y - z) + (-z + y + x) - (x + y) với x, y là các số nguyên tố, x > y. Khi đó giá trị tuyệt đối của S bằng ...
Câu 10
Tổng ba số chẵn liên tiếp bằng 48. Số lớn nhất trong ba số đó là ...
Bài 2
Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4}
Câu 2
-2= ...
Câu 3
Tổng các ước tự nhiên của số 24
Câu 4
-15 - I-15I = ...
Câu 5
Giá trị nhỏ nhất của C = I2x + 22016I + 5.102
Câu 6
BCNN (5; 13)
Câu 7
Câu 8
I25 - 2.52I = ...
Câu 9
Giá trị nhỏ nhất của A = Ix - 1I - 25
Bài 3: Đừng để điểm rơi
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là không đúng
Câu 2
Số tự nhiên n thỏa mãn 2n = 32, n = ...
Câu 3
Tính -56 - 72 = ...
Câu 4
Cho 2 tia đối nhau Ox và Ox'. Lấy A ∈ Ox, B ∈ Ox' sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Khi đó AB = ...cm
Câu 5
Tổng các giá trị nguyên của x thỏa mãn: (x - 1)(x2 - 4)(x + 4) = 0 là
Câu 6
Bắt đầu ngay
60 2.649