Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 vòng 3 có đáp án

Mã số: 04684. Đã có 1.301 bạn thử.

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 - 2017

VnDoc.com xin mời các em học sinh tham gia làm bài trực tuyến Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 - 2017 để ôn tập lại kiến thức và chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo. Các em hãy bình tĩnh để làm bài thật tốt nhé. Chúc các em đạt điểm số thật cao qua mỗi vòng thi!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017

Bài thi số 1: Đi tìm kho báu
Câu 1:
Tính: 30 + 31 + 32 + ... + 40
Trả lời:
Câu 2:
Tính: a5 x b5 = ......
Câu 3:
Số số tự nhiên chẵn có ba chữ số là ......
Trả lời:
Câu 4:
Cho dãy số viết theo quy luật: 22 + 24 + 26 + 28 + ...
Số mũ của số hạng thứ 100 là ......
Trả lời:
Câu 5:
Thống kê điểm 10 môn Toán trong học kỳ I của lớp 6A người ta thấy: có 40 học sinh được ít nhất 1 điểm 10, có 27 học sinh được ít nhất 2 điểm 10, có 19 học sinh được ít nhất 3 điểm 10, có 14 học sinh được 4 điểm 10 và không có học sinh đạt nhiều hơn 4 điểm 10. Vậy tổng số điểm 10 môn Toán của lớp 6A đạt được trong học kỳ I là ......
Trả lời:
Câu 6:
Chữ số tận cùng của 3401 là ......
Trả lời:
Câu 7:
Tính: A = 20 + 23 + 25 + ... + 299. Giá trị của A là ......
Câu 8:
So sánh: A = 43 và B = 34 ta được
Câu 9:
Tính: 5 + 7 + 9 + ... + 79 + 81 = ......
Trả lời:
Câu 10:
Số các số tự nhiên x thỏa mãn: 152 < 11x < 162 là ......
Trả lời:
Câu 11:
Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là ......
Trả lời:
Câu 12:
Viết gọn tích sau trong đó có sử dụng lũy thừa: 3.3.3...3.4.4.4...4, trong đó có n thừa số 3 và (n+1) thừa số 4. Kết quả là ......
Trả lời:
Câu 13:
Tính: 63 + 279 + 9594 + 1 = ......
Trả lời:
Câu 14:
Số tự nhiên x thỏa mãn 3x.5x = 9.25 là x = ......
Trả lời:
Câu 15:
Tính: a10.a12 = ...
Bài thi số 2: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời:
(...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...)
Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1:
Viết tích sau dưới dạng một lũy thừa có cơ số nhỏ nhất: (23)5.252. Kết quả là ......
Câu 2:
Tính: 132.9 + 132 = ......
Trả lời:
Câu 3:
Tìm số tự nhiên x biết: 2x+1 = 1024. Kết quả x là ......
Trả lời:
Câu 4:
Tìm x biết 28.x - 415 = 74. Giá trị của x là ......
Trả lời:
Câu 5:
Tính A = 12 + 22 + 32 + 42 + 52 = ......
Trả lời:
Bắt đầu ngay
37 1.301