Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4 năm học 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 vòng 4 có đáp án

Mã số: 04690. Đã có 590 bạn thử.

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4 năm học 2016 - 2017

Luôn cập nhật những vòng thi mới nhất để gửi tới quý thầy cô và các em học sinh, các em hãy thử sức qua Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4 năm học 2016 - 2017 nhé. Hy vọng qua mỗi vòng thi các em sẽ rút ra cho mình được kinh nghiệm làm bài và bổ sung thêm vốn kiến thức môn toán. Chúc các em đạt điểm cao!

Làm thêm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 3 năm học 2016 - 2017

Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời:
(...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...)
Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1:
Tìm x, biết 814 - (x - 305) = 712
Câu 2:
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 3 lần hiệu của số lớn trừ số bé và bằng nửa tích của hai số. Hai số cần tìm là
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Tính: (26 - 1) : 32 + 33.52 =......
Câu 6:
Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp là một số lớn hơn 11 và nhỏ hơn 21. Tổng đó có giá trị là ......
Câu 7:
Tính: 250 : [650 - (4.53 + 22.25)] = ......
Câu 8:
Cho đường thẳng xy và một điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên xy lấy 2 điểm M, N sao cho M nằm giữa O và N. Tia đối của tia MO là tia
Câu 9:
Cho 4 chữ số 0; 3; 7; 6. Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên. Tổng của hai số đó là
Câu 10:
Biết a chia cho 5 dư 2 và b chia cho 5 dư 3. Khi đó a, b chia cho 5 có số dư là
Bài thi số 3: Đi tìm kho báu
Câu 1:
Tìm y biết : (7 - y).3 = 12
Trả lời:
Câu 2:
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28. Số cần tìm là 
Trả lời:
Câu 3:
Tính: 52.6 - 42 : 8
Trả lời:
Câu 4:
Tính: 25 - 18 + 36 = ......
Trả lời:
Câu 5:
Gọi A là tập các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5. B là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 9. Số phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B là 
Trả lời:
Bắt đầu ngay
16 590