Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 02628. Thời gian: 60 phút. Đã có 11.279 bạn thử.

Đề thi giải Violympic Toán trên mạng lớp 1 vòng 12 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 1 tham gia thử sức với Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2015 - 2016. Bài thi gồm những câu hỏi xoay quanh nội dung kiến thức môn Toán lớp 1 sẽ giúp các em rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải Toán. Chúc các em làm bài tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2014 - 2015

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2016 - 2017

 
Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
(1) < .......... < ........... < ........... < ........... < ...............
Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp để được dãy số theo thứ tự tăng dần.
Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 2.1:
7 - 6 + .......... + 0 = 3 + 6 - 2
Câu 2.2:
10 - .......... - 1 + 2 = 4 - 2 + 3 + 3
Câu 2.3:
2 + 7 - 1 + 2 = 4 + ........ + 3 + 2
Câu 2.4:
9 - 1 - 2 = 9 - ......... + 4
Câu 2.5:
10 - ....... + 2 = 3 - 0 + 6
Câu 2.6:
Khi lấy một số trừ đi số liền trước của số đó thì được kết quả bằng bao nhiêu?
Trả lời: Kết quả bằng ............
Câu 2.7:
8 - .......... + 3 = 5 + 3 + 0 + 2
Câu 2.8:
10 - 1- 6 > 9 - .......... > 9 - 0 - 8
Câu 2.9:
10 - 7 + 2 - 1 + 2 = 9 - .......... + 1 + 2 - 1
Câu 2.10:
9 - 1 - 2 < 10 - ....... + 5 < 9 - 3 + 2
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 3.1:
Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
10 - 1 - 3 > 1 + ......... > 5 - 3 + 2
Câu 3.2:
Số lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 10 là số nào?
Trả lời:
Đó là số: ..............
Câu 3.3:
Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
9 - 4 + 1 - 3 .......... 9 - 5 - 1 + 4
Câu 3.4:
Bạn hãy điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
10 - ......... + 3 = 3 - 0 + 6 + 1
Câu 3.5:
Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
....... - 2 + 5 + 2 - 1 = 6 + 3 - 1 + 2 - 2
Bắt đầu ngay
75 11.279