Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 05176. Đã có 7.743 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc, mời các bạn cùng làm để ôn luyện lại những thức đã học cũng như chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào vòng thi tiếp theo. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Trả lời:
Các giá trị tăng dần là:
1 < 2 < .... < .... < .... < .... < ...
Bài 2: Mười hai con giáp
Câu 1: ... - 2 + 4 = 8 - 4 + 4 + 1
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 2
10 - 4 < 5 + ... < 10 - 0 - 2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 3
... - 0 - 5 = 10 - 8 + 3
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 4
10 - 5 + 3 > ... + 4 > 4 + 5 - 3
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 5
Từ 5 đến số liền sau của số 18 có bao nhiêu số?
Trả lời: Có ... số
Câu 6
10 - 5 + 4 = 1 + 3 + ...
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 7
... = 10 - 3 - 3 + 5
Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 8
2 + 5 + 2 ... 10 - 6 + 5
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 9
10 - 5 + 4 = ...
Phép tính thích hợp điền vào chỗ trống là
Câu 10
10 - 7 + 4 ... 9 - 3 + 3
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Bài 3: Đừng để điểm rơi
Câu 1: 2 + 8 - 8 + 7 ... 9 - 7 + 6
Dâu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 2
10 - 5 + 1 + 2 ... 10 - 5 - 1 + 5
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 3
9 - 5 + 1 + 2 ... 9 - 5 - 1 + 5
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 4
3 + 7 - 6 - 2 .... 10 - 5 - 3
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 5
10 - 5 + 3 > ... - 1 > 8 - 1 + 3
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 6
6 + 3 - 1 = 10 - ... + 2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 7
Có bao nhiêu số lớn hơn 5 và bé hơn 16?
Có ... số
Câu 8
Từ 7 đến 16 có mấy chữ số 5?
Trả lời: Có ... chữ số 5
Bắt đầu ngay
104 7.743