Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 02876. Thời gian: 60 phút. Đã có 11.926 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Cuộc thi giải Toán qua mạng Violympic đang ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh. Tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 14 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử sức với vòng thi mới nhất (vòng thi 14) của cuộc thi này nhé! Chúc các em đạt kết quả cao trong cuộc thi!

Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
10 + 7 - ........ = 15
Câu 1.2:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
13 + ...... - 3 = 15
Câu 1.3:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
11 + ..... + 4 = 19
Câu 1.4:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
10 - 9 + 18 - ....... = 10
Câu 1.5:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
19 - 4 + 2 > ...... - 2 + 10 > 12 + 3
Câu 1.6:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
15 - 2 + ...... = 13 + 6 - 1
Câu 1.7:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
12 + 7 - 3 < ...... + 10 < 5 + 12 + 1
Câu 1.8:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
12 + .... + 4 - 1 = 19 - 4
Câu 1.9:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
10 - ...... + 10 + 2 = 19 - 4 - 3 + 5
Câu 1.10:
Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
17 - 7 + 5 < ....... < 10 + 4 + 5 - 2
Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời:
Các cặp giá trị bằng nhau là:
(1) = ........; (2) = .......; (3) = .......; (4) = .......; (5) = ........; (7) = .......; (10) = .......; (12) = ........; (14) = .......; (17) = ........
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1:
19 – 2 – 7 + 5 = 18 – ........+ 5
Câu 3.2:
Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 12 và nhỏ hơn 18?
Trả lời: Có ............ số. 
Câu 3.3:
13 cộng với số nào để bằng 16 cộng với 3 rồi trừ đi 4.
Trả lời: Đó là số ............
Câu 3.4:
13 - 2 + 4 + 3 = 6 + 2 + ............
Câu 3.5:
Số liền trước của số 15 cộng với 3 bằng bao nhiêu?
Trả lời: Kết quả là .............
Câu 3.6:
Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng bao nhiêu?
Trả lời: Kết quả là ............
Câu 3.7:
Hùng vẽ được 10 hình tròn. Tâm vẽ được 4 hình tròn. Hỏi cả hai bạn vẽ được bao nhiêu hình tròn? 
Trả lời: Cả hai bạn vẽ được ........... hình tròn.
Câu 3.8:
4 – 2 + 15 + 2 – 6 = 11 + 5 + 3 – .......... - 2
Câu 3.9:
18 – ......... + 2 – 1 + 2 = 9 – 6 + 15 – 2 + 0
Câu 3.10:
Số nào cộng với 16 thì được 10 cộng với số lớn nhất có một chữ số?
Trả lời: Đó là số ............
Bắt đầu ngay
95 11.926