Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2017 - 2018

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 10680. Đã có 1.223 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2017 - 2018 vừa được cập nhật trên hệ thống Thi Violympic lớp 1 của VnDoc, mời các bạn cùng làm để ôn luyện lại những thức môn Toán đã học cũng như chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào vòng thi tiếp theo.

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
Violympic Toán 1 vòng 8
Trả lời:
Các giá trị tăng dần là:
1 < 2 < .... < .... < .... < .... < ...
Bài 2: 12 con giáp
Số lớn nhất có một chữ số là ....
2
Số liền trước số 8 là ....
3
Điền số thích hợp vào chỗ chấm
4 - 0 + 1 = 2 - ... + 4
4
Điền số thích hợp vào chỗ chấm
3 + ... + 2 = 1 + 4 - 0
5
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
0 + 2 - 0 .... 3 -1 - 0
6
1 cộng với 2 rồi trừ đi 0 bằng bao nhiêu?
Kết quả bằng ....
7
Điền số thích hợp vào chỗ chấm
3 - ... + 3 = 2 - 0 + 4
8
Số liền sau số 8 là ....
9
2 cộng với 3 bằng bao nhiêu .....
10
5 trừ đi số bé nhất có một chữ số bằng bao nhiêu?
Bắt đầu ngay
21 1.223