Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 04234. Đã có 1.297 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1

Sau đây VnDoc xin giới thiệu tới các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1 bài test Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2014 - 2015. Tham gia làm bài để làm quen với Cuộc thi giải Toán qua mạng, đồng thời rèn luyện kĩ năng giải Toán. Bài test có đi kèm với phần đáp án để các em tham khảo.

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 9
Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần:
(10) < .... < .... < ..... < ..... < .... < .....
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần
Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 1:
Điền dấu >, =, < thích hợp vào chỗ chấm:
9 - 3 ...... 10 - 5 + 3
Câu 2:
Điền dấu >, =, < thích hợp vào chỗ chấm:
10 - 7 ...... 6 - 4 + 2
Câu 3:
Điền dấu >, =, < thích hợp vào chỗ chấm:
8 - 3 - 2 ....... 2 + 3
Câu 4:
Tính: 10 - 5 - 3 = ........
Câu 5:
Tính: 10 - 7 = .........
Câu 6:
Tính: 9 - 3 + 4 = .........
Câu 7:
Tính: 10 - 5 = .........
Bài 3: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 9
Trả lời:
Các cặp giá trị bằng nhau là:
(1) = .....; (2) = ......; (4) = ......; (5) = ......; (6) = .....; (7) = .......; (8) = .....; (12) = ......; (14) = .....; (15) = ......
Bắt đầu ngay
9 1.297