Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 02274. Thời gian: 60 phút. Đã có 8.318 bạn thử.

Đề thi giải Toán Violympic qua mạng lớp 1 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 1 tham gia thử sức với vòng 9 của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Bài test đi kèm với phần đáp án và hướng dẫn giải giúp các em dễ dàng đối chiếu và so sánh kết quả sau khi hoàn thành bài. Chúc các em thi tốt!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016

Mời tải: Bộ đề thi Violympic toán lớp 1 năm 2015 - 2016

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
...... <......... < ......... < ......... < .........
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1:
Tính: 5 - 3 + 4 = ..........
Câu 2.2:
Tính: 7 - 3 - 0 = ............
Câu 2.3:
Tính: 6 - 3 - 1 = ............
Câu 2.4:
Tính: 6 - 1 + 2 = ............
Câu 2.5:
Chọn đáp án đúng:
..... = 5 + 3 - 2
Câu 2.6:
Chọn đáp án đúng:
7 - 5 + 1 = ..........
Câu 2.7:
Chọn đáp án đúng:
8 - 5 - 3 = .........
Câu 2.8:
Chọn đáp án đúng:
1 + 3 + 3 = ...... + 4 + 2
Câu 2.9:
Điền số thích hợp vào chỗ (...)
5 + 2 - 3 = ..... - 2 - 1
Câu 2.10:
Điền số thích hợp vào chỗ (...)
5 - .... + 1 = 4 - 4 + 2
Bài 3: Tìm cặp bằng nhau


Trả lời: 
Các cặp bằng nhau là: 
6 - 2 = ....... ; 4 + 1 = ........; 5 - 2 = .........; Số nhỏ nhất có hai chữ số = ........; Số lớn nhất có một chữ số = ........
Bắt đầu ngay
74 8.318