Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2016 - 2017

Thi giải Toán lớp 2 qua mạng có đáp án

Mã số: 04545. Thời gian: 60 phút. Đã có 9.747 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2016 - 2017

Ở vòng 1 của Cuộc thi giải Toán lớp 2 qua mạng các em đã được làm quen với dạng đề và bài tập cơ bản. Hi vọng rằng Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2016 - 2017 sẽ mang đến cho các em kỹ năng làm bài tập và tích lũy cho mình nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc các em làm bài thật tốt.

Tham khảo thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 - 2016

Mời tải: Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số thích hợp vào chỗ .... (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì viết dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân).
Câu 1:
Tính: 9 + 90 = ...
Câu 2:
Tính: 45 - 23 = ...
Câu 3:
Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là ...
Câu 4:
Số bé nhất có 2 chữ số là ...
Câu 5:
Cho các chữ số: 2; 0; 6; 9; 7. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho?
Trả lời: Viết được ... số
Câu 6:
Tính: 3 + 56 + 20 = ...
Cho 7:
Cho: 80cm = ... dm. 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 8:
Tính: 8 + 30 + 40 = ...
Câu 9:
Cho 23cm + 36cm < 6dm - ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 10:
Số hạng thứ nhất là 12, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng của hai số là ...
Câu 11:
Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả hai mảnh vải dài .... cm.
Câu 12:
Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có một chữ số ...
Câu 13:
Hai anh em câu được tất cả 15 con cá, trong đó anh câu được một chục con. Vậy em câu được .... con?
Trả lời: Em câu được ... con.
Câu 14:
Cho: 7dm - 30cm = ... cm + 3dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 15:
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 65? 
Trả lời: Có ... số
Bài 2: Tìm cặp bằng nhau
Tìm cặp số bằng nhau
Đáp án được cách nhau bởi dấu (;)
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1:
Tính: 23 + 6 = ...
Câu 2:
Tính: 45 + 12 = ...
Câu 3:
Tính: 13 + 6 - 7 = ...
Câu 4:
Tính: 85 - 52 + 5 = ...
Câu 5:
Tổng của 5 và 32 là: ...
Câu 6:
Tổng của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và 58 là: ...
Câu 7:
Cho 67dm - 53dm ... 20cm + 13dm.
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 8:
Cho 5dm ... 23cm + 26cm.
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 9:
Cho 8dm 7cm = ... cm.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 10:
Cho 32cm + 3dm - 12cm = ... dm.
Số thích hợp điền vào dấu chấm là: ...
Câu 11:
Cho các chữ số 4; 1; 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho là: ...
Bắt đầu ngay
129 9.747