Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2 có đáp án

Mã số: 01598. Thời gian: 20 phút. Đã có 15.992 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 - 2016

Cuộc thi Violympic toán học năm 2015 - 2016 đã đi đến vòng thứ 3, các bé đã sẵn sàng cho các vòng thi tiếp theo chưa? Cùng tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 - 2016 của chúng tôi để rèn luyện và bổ sung kiến thức, làm quen với dạng đề chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo mùa thi Violympic Toán lớp 2 năm 2016 - 2017. Chúc các bé học tập tốt!

Sau khi hoàn thành xong vòng 11, mời các bạn làm thêm Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2015 - 2016 hoặc tải miễn phí Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2015 - 2016 về để làm thêm. Việc tích lũy kinh nghiệm qua nhiều đề thi Violympic khác nhau sẽ giúp các em luyện thi Violympic, ôn thi giải toán trên mạng lớp 2 được tốt hơn. Chúc các em thi tốt và đạt kết quả cao.

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: 
Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu quyển vở?
Trả lời:
Số quyển vở ngày thứ hai bán được là: .......... quyển.
Câu 2:
9 + 9 = ........
Số thích hợp điền vào chỗ (....) là:
Câu 3:
96 - ....... = 53
Số thích hợp điền vào chỗ (....) là:
Câu 4:
.......... - 26 = 13.
Số thích hợp điền vào chỗ (.....) là:
Câu 5:
Số liền sau của 59 là:
Câu 6:
5 + 5 + 9 = ..........
Giá trị thích hợp điền vào .......... là:
Câu 7:
Mai có 9 con tem. Mai mua thêm 6 con nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu con tem?
Trả lời: 
Số tem Mai có là: .......... con tem.
Câu 8:
6 + 4 + 8 = ......
Giá trị thích hợp điền vào chỗ (....) là:
Câu 9:
7.... + 6 = 85
Chữ số thích hợp điền vào chỗ (...) là:
Câu 10:
39....5.....9 = 43
Dấu +, - thích hợp điền vào chỗ (...) là:
Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau.

Trả lời: 
Các cặp có giá trị bằng nhau: 
39 + 31 = ……….…………; 89 – 46 = ……………..………… ; 58 + 5 = ………………………; 64 + 16 = …………………………; 77 – 23 = ……………..…………; 46 – 31 = ……………..…………; 28 + 7 = ……………..…………; 78 + 5 = ……………..………; 97 – 41 = ……………..………; 49 – 17 = ……………..…
Bắt đầu ngay
194 15.992