Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2018 - 2019

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 3

Mã số: 10792. Đã có 2.520 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán 3 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2018 - 2019 dưới dạng trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có cơ hội làm bài trực tuyến, kiểm tra trực tiếp trình độ của mình để củng cố kiến thức, cũng như ôn tập chuẩn bị cho các đợt thi Violympic Toán lớp 3 tiếp theo. Sau đây, mời các em học sinh cùng làm bài.

Mời các em học sinh tiếp tục thử sức với Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2018 - 2019 trên VnDoc.com để luyện tập và chuẩn bị kiến thức cho các vòng Violympic Toán tiếp theo.

Bài thi số 1: Đừng để điểm rơi:
Câu 1: Điền số thích hợp: …. + 15 < 82.
Câu 2: Đổi: 2dm 5cm = ……….cm.
Câu 3: Tính: 81 - 35 = ………..
Câu 4: Tính: 367 - 102 = ………..
Câu 5: Tính: 67 + 49 = ………..
Câu 6: Tính: 45 + 23 = ………..
Câu 7: Tìm x, biết: x + 251 = 694. Vậy x = ………
Câu 8: Tìm x, biết: 875 - x = 431. Vậy x = ………
Câu 9: Tìm x, biết: 54 < x - 48 < 56. Vậy x = ………
Câu 10: Cho: …….. + 237 = 569. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………
Câu 11: Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: ….. ………
Câu 12: Hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số và 28 là: ….. ………
Câu 13: Hiệu hai số là 145. Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là: …
Câu 14: Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là: ….. ………
Câu 15: Số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 2 là: ………..
Bài thi số 2:
Câu 1: Số gồm 2 chục và 3 đơn vị là: …
Câu 2: Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là: …
Câu số 3: Điền dấu: ">, <, =" thích hợp vào chỗ trống
4 x 9 ..... 8 x 4
Câu số 4: Điền dấu: ">, <, =" thích hợp vào chỗ trống
24 : 4 ....... 28 : 4
Câu số 5: Điền dấu: (>, <, =, +, -) thích hợp vào chỗ trống
37 + 25 ..... 27 + 35
Câu 6: Cho: 215 + ….. = 318 + 245. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
Câu 7: 362 = …. + 60 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 8: 37 + 25 ….. 27 + 35. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 9: Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 có tất cả là……….số chẵn.
Câu 10: Tính: 28 + 47 = ………
Câu 11: Tính: 165 + 203 = ………
Câu 12: Tính: 91 - 75 = ………
Câu 13: Tính: 653 – 420 = ………
Câu 14: Tính: 57 + 36 - 28 = ………
Câu 15: Tính: 674 – 261 + 52 = ………
Bắt đầu ngay
67 2.520