Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 04843. Thời gian: 50 phút. Đã có 10.141 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Tham gia thử tài với vòng 10 của Cuộc thi giải Toán trên mạng dành cho lớp 3 năm 2016 - 2017 với bài test Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm 2016 - 2017 trên trang VnDoc.com. Đề thi violympic Toán lớp 3 vòng 10 này sẽ giúp các em ôn thi Violympic tốt hơn, chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi sắp tới. Hãy vận dụng những kiến thức mà các em đã được học để tìm ra đáp án cho mỗi bài toán và chinh phục vòng thi thứ 10 này nhé! Chúc các em thi tốt!

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau
Đề thi Violympic Toán lớp 3

Gợi ý trả lời: 1 = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Tính 568 - 217 - 183 =...

Câu 2:

Tính 9 x 5 =...

Câu 3:

Tính 9 x 7 =...

Câu 4:

Tính 9 x 9 =...

Câu 5:

Tính 54 : 9 =...

Câu 6:

Tính 48g : 4 =....

Câu 7:

Tìm X biết X x 8 = 64. Vậy X =...

Câu 8:

Tìm X biết 175 - 130 = 5 x X . Vậy X =...

Câu 9:
Tổng hai số là 678, số thứ hai là 134 đơn vị. Hiệu hai số đó là:...
Câu 10:

Mai có 48 quyển vở. Lan có 8 quyển vở. Số vở Lan bằng mấy phần số vở của Mai?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho: 167g + 815g =...g. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:... 

Câu 2:
Cho 86g : 2 =... g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:...
Câu 3:
128 gấp 4 số lần là:...
Câu 4:
Gấp 16 lên 3 lần thì được số a. Vậy số là a là:...
Câu 5:
Tìm X biết: X x 6 + X x 3 = 142 - 97. Vậy X =...
Câu 6:
Tìm X biết: X x 9 - X x 2 = 41 + 22. Vậy X =...
Câu 7:
Tổng của hai số là 155. Số thứ nhất là 78. Vậy số thứ hai là:...
Câu 8:
Tổng của hai số chẵn là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số. Số thứ nhất là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Số thứ hai là:...
Câu 9:
Tổng hai số là 141. Nếu tăng số thứ nhất thêm 89 đơn vị thì tổng hai số mới là:...
Câu 10:
Tích hai số là 54. Số thứ nhất là số lớn nhất có 1 chữ số. Số thứ hai là:...
Bắt đầu ngay
338 10.141