Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 17 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

Mã số: 02980. Thời gian: 60 phút. Đã có 14.303 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập rèn luyện và chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi cuối của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016, VnDoc xin giới thiệu bài test Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 17 năm 2014 - 2015. Tham gia làm bài để làm quen với nhiều dạng toán khác nhau và nắm vững cách giải cho mỗi dạng bài nhé! Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi!

Ngoài ra, để ôn tập cho vòng 17 (bắt đầu mở từ ngày 13/03/2017) mời các bạn tham khảo bài test:

Luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 17 năm 2015 - 2016

Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1:
Cho biết: 30 x 31 x 32 x 33 x A = 864y3040
Trong đó A là một số tự nhiên thích hợp và y là chữ số chưa biết. Vậy y = ...........
Câu 1.2:
Tìm một số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.
Trả lời:
Số phải tìm là: ...........
Câu 1.3:
Tổng của 4 số là 50. Trung bình cộng của hai số đầu là 15,3.
Vậy trung bình cộng của 2 số sau là:
Câu 1.4:
Thực hiện phép chia 7 : 1,3 nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân thì phép chia đó có số dư là: .............
Câu 1.5:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số lớn hơn 2015?
Trả lời:
Có tất cả ......... số thỏa mãn đề bài.
Câu 1.6:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 3 và 5 mà khi viết các số đó theo thứ tự ngược lại thì giá trị của số đó không thay đổi?
Trả lời:
Có tất cả ......... số thỏa mãn đề bài.
Câu 1.7:
Nếu tăng chiều dài một hình chữ nhật thêm 20% và giảm chiều rộng đi 20% thì diện tích hình chữ nhật đó giảm đi ..........
Câu 1.8:
Cho hình thang ABCD. Trong khoảng giữa 2 đáy AB và CD của hình thang đó người ta kẻ thêm 8 đường thẳng song song với 2 đáy, các đường thẳng đó không trùng nhau và không trùng với đáy AB và CD. Các đường thẳng đó cắt 2 cạnh bên của hình thang ABCD tạo ra những hình thang mới. Vậy số hình thang được tạo thêm là ........... hình.
Câu 1.9:
Người ta xếp một số hình lập phương nhỏ có cạnh là 1cm để được một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294cm2. Vậy thể tích hình lập phương lớn xếp được là: ...........
Câu 1.10:
Một cửa hàng trong ngày khai trương đã hạ giá một sản phẩm 15% giá định bán lúc đầu. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn lãi 19% so với tiền vốn. Hỏi nếu cửa hàng không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?
Trả lời:
Nếu cửa hàng không hạ giá thì cửa hàng đó lãi ........% tiền vốn.
Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 2.1:
Tổng của 4 số lẻ liên tiếp bằng 2016. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là: ..........
Câu 2.2:
Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 và biết nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới kém số tự nhiên phải tìm 34 đơn vị.
Trả lời:
Số tự nhiên là: ...........
Số thập phân là:..........
Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số.
Câu 2.3:
Một phép chia có thương là 4 và số dư là 3. Tổng của số bị chia và số chia là 303. Tìm số bị chia và số chia.
Trả lời:
Số bị chia là: ..........
Số chia là: ..........
Câu 2.4:
Nam đi từ A lúc 7 giờ và tới B lúc 9 giờ 15 phút. Dọc đường Nam nghỉ 25 phút. Tính thời gian Nam đi trên đường.
Trả lời:
Thời gian Nam thực đi trên đường là: ........ giờ ........ phút.
Câu 2.5:
Một nhà bếp dự trữ gạo cho 50 người ăn trong 42 ngày, nhưng ăn được 15 ngày thì nhà bếp có thêm một số người nữa đến ăn nên số gạo hết sớm hơn dự định 12 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm?
Trả lời:
Số người đến thêm là ......... người.
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 3.1:
Tính trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên.
Trả lời:
Trung bình cộng của 22 số lẻ liên tiếp đầu tiên là: ...........
Câu 3.2:
Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 4 rồi trừ đi 45 thì có kết quả bằng khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng với 45.
Trả lời:
Số đó là: ...............
Câu 3.3:
Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.
Trả lời:
Số đó là: .............
Câu 3.4:
Mua một quyển sách giá 12000 đồng. Hỏi cần phải bán quyển sách đó bao nhiêu tiền để được lãi 20% giá bán?
Trả lời:
Cần phải bán quyển sách đó với giá ........... đồng.
Câu 3.5:
Cho một phép trừ hai số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Hiệu số lớn hơn số trừ là 135. Hãy tìm số trừ.
Trả lời:
Số trừ là ...........
Câu 3.6:
Bạn An khi thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 25, vì viết nhầm chữ số 0 hàng trăm của số bị chia thành 5 và chữ số hàng chục 5 thành 0 nên được thương là 980 và số dư là 4. Hãy tìm số bị chia đúng.
Trả lời:
Số bị chia đúng là: ..................
Câu 3.7:
An hỏi Bình "bây giờ là mấy giờ rồi?". Bình trả lời: "Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm nay đúng bằng 1/2 thời gian từ nửa đêm qua đến bây giờ." Em hãy tính giúp An xem "bây giờ" là mấy giờ?
Trả lời:
"Bây giờ: là ............ giờ.
Câu 3.8:
Cho biết ngày 20 tháng 3 năm 2015 là thứ sau. Hỏi ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày bao nhiêu?
Trả lời:
Ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng 3 năm 2016 là ngày ..........
Câu 3.9:
Hãy cho biết nếu giảm chiều rộng trong một hình chữ nhật đi 37,5% thì phải tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi?
Trả lời:
Phải tăng chiều dài thêm ........... %.
Câu 3.10:
Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 600cm2, chiều cao là 10cm, chiều dài hơn chiểu rộng là 6cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
Trả lời:
Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: ........... cm3.
Bắt đầu ngay
506 14.303