Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 5 có đáp án

Mã số: 01533. Thời gian: 60 phút. Đã có 10.714 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 

 Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 5 tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2015 - 2016 dưới đây của chúng tôi. Tham gia làm bài thi để cùng thử sức với những câu hỏi toán học hóc búa và đánh giá trình độ kiến thức toán học của mình nhé. Chúc các em làm bài tốt!

Bài 1: Điền số thích hợp
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1:
198 x 78 + 198 x 21 + 198 = .....
Câu 2:
3/4 của một số bằng 192 thì số đó là: ......
Câu 3:
1/4 của một số bằng 75 thì số đó là ........
Câu 4:
3/2 của 198 bằng ........
Câu 5:
Tổng của hai số bằng 345. Số bé bằng 2/3 số lớn. Vậy số bé là ......
Câu 6:
Trung bình cộng hai số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn.
Trả lời:
Số lớn là: .........
Câu 7:
Hiệu của hai số là 246. Số bé bằng 3/5 số lớn. Vậy số lớn là ......
Câu 8:
Hiệu của hai số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời:
Số lớn là ......
Câu 9:
Hiệu của hai số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.
Trả lời:
Số bé là ........
Câu 10:
Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời:
Số lớn là .......
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1:
Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 999 và giữa chúng có 25 số lẻ.
Trả lời:
Hai số đó là .....; ........
Câu 2:
Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 571 và giữa chúng có 18 số chẵn.
Trả lời:
Hai số đó là ......; .........
Câu 3:
Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 135 và phân số đó bằng 2/3.
Trả lời:
Phân số đó là ........
Câu 4:
Tìm một phân số biết mẫu số lớn hơn tử số 19 đơn vị và tổng tử số và mẫu số bằng 51.
Trả lời:
Phân số đó là ........
Câu 5:
Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 224 và phân số đó bằng 75/100.
Trả lời:
Phân số đó là .......
Câu 6:
Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 215 và phân số đó bằng 38/57.
Trả lời:
Phân số đó là .........
Câu 7:
Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 36 và phân số đó bằng 3/5.
Trả lời:
Phân số đó là .......
Câu 8:
Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 45 và phân số đó bằng 2/5.
Trả lời:
Phân số đó là .........
Câu 9:
Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 15 đơn vị và phân số đó bằng 51/68.
Trả lời:
Phân số đó là .........
Câu 10:
Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 52 đơn vị. Tổng tử số và mẫu số bằng 86.
Trả lời:
Phân số đó là .......
Bài 3: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 2
Trả lời:
Các cặp giá trị bằng nhau là: 
(1) = ....; (2) = .....; (3) = ....; (4) = ....; (5) = .....; (6) = .....; (9) = ....; (11) = .....; (12) = ....; (17) = ......
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
Bắt đầu ngay
177 10.714