Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm 2017 - 2018

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 5 có đáp án

Mã số: 08531. Đã có 5.440 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm 2017 - 2018 do VnDoc cập nhật và đăng tải nhanh nhất nhằm hỗ trợ học sinh trong qúa trình luyện giải toán qua mạng lớp 5, bài thi trực tuyến có thể làm lại nhiều lần đồng thời kiểm tra và đánh giá kĩ năng giải toán 5 của bạn.

ĐẬP DẾ
1. Kết quả của phép tính: 24,9 – 5,724 là:
2

Cho 4ha 500m2 = … ha.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

3

Kết quả của phép tính: 9,32 1,9 là:

4

25 tấn 4kg = … tấn.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

5

Tổng của hai số là 707. Số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hiệu hai số.
Trả lời: Hiệu hai số là:

6

Tìm một số biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 537 đơn vị.
Trả lời: Số cần tìm là …

7

Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài 4,5m, chiều rộng 2,8m. Tính diện tích bồn hoa.
Trả lời: Diện tích bồn hoa là … m2.

8

Tổng hai số là 359. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải số bé ta được số lớn. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là …

9

Tìm số lớn nhất có năm chữ số khác nhau có dạng chia hết cho 3 và 4 và chia 5 có số dư lớn nhất.

10

Một đoàn xe chở gạo lên vùng cao. Xe 1, xe 2 và xe 3 chở được 11,3 tấn hàng; xe 2, xe 3 và xe 4 chở được 11,1 tấn hàng. Riêng xe 1 và xe 4 chở được 8,8 tấn. Xe 5 chở kém mức trung bình cộng của 5 xe là 0,4 tấn. Tính xem xe 5 chở được mấy tấn hàng.
Trả lời: Số hàng xe 5 chở là … tấn.

11

4km 28m = … km.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

12

Tổng của 39,24 và 125,9 là bao nhiêu?
Trả lời: Tổng cần tìm là …

12 CON GIÁP

Trung bình cộng của ba số là 28,5. Số thứ nhất là 17,45 kém số thứ hai 1,8. Tìm số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là …… 
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

2

Một bánh xà phòng cân nặng bằng 3/4 bánh xà phòng và 0,08kg. Hỏi 10 bánh xà phòng như thế cân nặng mấy ki - lô – gam?
Trả lời: 10 bánh xà phòng như thế cân nặng …… kg. 
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

3

Một tờ bìa hình vuông có diện tích 90,25cm2. Tìm chu vi tờ bìa đó.
Trả lời: Chu vi tờ bìa đó là …….. cm.

4

Tổng hai số là 14,5. Nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần, gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng hai số là 66,5. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là …….

5

Tính giá trị biểu thức:
A = 13,7 3,8 + 8,3 13,7 – 0,4 13,7 5
Trả lời: Giá trị biểu thức trên là ………

6

Năm nay (năm 2016) tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Mười năm về trước tuổi cháu bằng 1/13 tuổi ông. Tính năm sinh của cháu.
Trả lời: Năm sinh của cháu là ……

7

Cho ba chữ số 3, 4, 5. Tính tổng các số thập phân có ba chữ số khác nhau mà phần thập phân có 1 hoặc 2 chữ số viết bởi các chữ số trên.
Trả lời: Tổng các số thập phân viết được là ………
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

8

Hiệu hai số là 165. Số thứ nhất bằng 4/9 số thứ hai. Tìm tổng hai số.
Trả lời: Tổng hai số là …… 

9

Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, do sơ suất một học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của số thập phân lùi sang phải một hàng nên kết quả tìm được là 87,8. Tìm số thập phân đó biết kết quả đúng là 51,98.
Trả lời: Số thập phân đó là ……… 
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

10

Một cửa hàng trong tháng 11 bán được 345 tấn gạo trong đó số gạo tẻ gấp rưỡi số gạo nếp. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu tấn gạo tẻ?
Trả lời: Cửa hàng đã bán ………… tấn gạo tẻ.

Bắt đầu ngay
184 5.440