Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2016 - 2017

Violympic Toán 6 có đáp án

Mã số: 04535. Thời gian: 60 phút. Đã có 21.412 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2016 - 2017

Mời các bạn tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 1 năm 2016 - 2017 tại VnDoc.com. Đề bao gồm các dạng bài tập thực hành, thông qua Cuộc thi giải Toán lớp 6 qua mạng này các em sẽ nắm được những cấu trúc cũng như các dạng đề thi trong chương trình học. Hãy trả lời thật nhanh và chính xác nhé các bạn!

Tham khảo các đề khác tại: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2015 - 2016

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (.....): Hãy viết số thích hợp vào chỗ.....(Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân dạng gọn nhất và dùng dấu (.) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong thập phân)
Câu 1:
Tính 1,1 x 201,1 - 201,1 =....
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Câu 2:
Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ cho 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đó bếp ăn nhận thêm một số người nên số gạo còn lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa (mức ăn của mỗi người không thay đổi)
Hỏi bếp ăn đã nhận thêm bao nhiêu người nữa?
Trả lời: Bếp ăn đã nhận thêm.....người
Câu 3:
Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con Nam là 48 tuổi, biết tuổi bố gấp 5 lần tuổi Nam. Hỏi mấy năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi Nam?
Trả lời: Sau....năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi Nam
Câu 4:
Bình đi từ A đến B. Nửa quãng đường đầu Bình đi với vận tốc 60km/giờ. Nửa quãng đường còn lại Bình đi với vận tốc 30km/giờ. Tính vận tốc trung bình của Bình trên suốt quãng đường AB.
Trả lời: Vận tốc trung bình của Bình trên suốt quãng đường AB là .... km/giờ
Câu 5:
Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm²
Trả lời: Diện tích hình tròn đó là .... cm²
Câu 6:
Tìm số thập phân a,bc biết: a,bc = 10 : (a + b + c)
Trả lời: Số đó là....
Câu 7:
Cho một số tự nhiên và số thập phân có tổng bằng 2032,11. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng bằng 4023. Tìm số thập phân đó.
Trả lời: Số thập phân đó là....
Câu 8:
Tìm số tự nhiên có ba chữ số abc biết abc : 11 = a +b + c
Trả lời: Số đó là.....
Câu 9:
An đi từ A đến B mất 3 giờ. Bình đi từ B về A mất 4 giờ. Biết rằng nếu An và Bình cùng xuất phát một lúc thì sau 2 giờ hai người cách nhau 25km. Tính độ dài quãng đường AB.
Trả lời: Độ dài quãng đường AB là ... km
Câu 10:
Tính S = 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + ... + 38 x 39 + 39 x 40
Trả lời: S=....
Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 1:
Tìm hai số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3.
Trả lời: Số thứ nhất là .....              Số thứ hai là ....
(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Câu 2:
Tìm số có 4 chữ số a45b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3
Trả lời: Số đó là ...
Câu 3:
Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x a
Có kết quả đúng là số có dạng 39 * 1200
Hãy tìm giá trị của số *
Trả lời: Chữ số * là chữ số ...
Câu 4:
Tính tuổi Mai và tuổi bố Mai hiện nay biết, 4 năm trước tuổi bố Mai gấp 5 lần tuổi Mai và sau 3 năm nữa tuổi bố Mai gấp 3 lần tuổi Mai.
Trả lời:
Tuổi Mai hiện nay là ... tuổi
Tuổi bố Mai hiện nay là ... tuổi
Bài 3: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi Violympic Toán 6 vòng 1 năm 2016 - 2017
Trả lời: Các cặp số bằng nhau là ...
Đáp án cách nhau bởi dấu (;)
Bắt đầu ngay
275 21.412