Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 có đáp án

Mã số: 04543. Thời gian: 60 phút. Đã có 5.016 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017

Cuộc thi Violympic Toán lớp 6 năm 2016 - 2017 đã bước chính thức bước vào vòng đua thứ hai. Sau vòng thứ nhất các bạn đã được làm quen với các dạng đề cơ bản cũng như cấu trúc đề thi. Chắc chắn đã tích lũy được cho mình khá nhiều kinh nghiệm làm bài, Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017 này sẽ đem đến cho các bạn những dạng bài tập nâng cao hơn. Chúc các bạn vượt qua thử thách này.

Tham khảo thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2015- 2016

Bài 1: Vượt chướng ngại vật
Câu 1:
Các phần tử của tập hợp C = {x ∈ N|36 < x ≤ 40} là {...}
(Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu " ; " 
Câu 2:
Số lớn nhất được viết từ 5 chữ số 0; 2; 5; 4; 7 (mỗi số được viết một lần) là số ...
Câu 3:
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là ...
Câu 4:
Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là ...
Câu 5:
Tìm số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu.
Trả lời: Số cần tìm là ...
Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: 
Số phần tử của tập hợp
P = {13; 15; 17; ... ; 85; 87} là:
Câu 2:
Cho năm chữ số 2; 5; 7; 9; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên?
Câu 3:
Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?
Câu 4:
Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}
Cách viết nào sau đây sai?
Câu 5:
Số có dạng 1010 ... 10101 chia hết cho 9999. Số đó có ít nhất bao nhiêu chữ số 1?
Câu 6:
Một cửa hàng có 6 thùng hàng khối lượng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kg và 351kg. Trong một ngày cửa hàng bán hết 5 thùng hàng, trong đó khối lượng hàng bán buổi sáng gấp đúng 4 lần khối lượng hàng bán buổi chiều. Thùng hàng còn lại có khối lượng là:
Câu 7:
Xếp các hộp màu theo thứ tự xanh, vàng, nâu, tím. Hỏi hộp thứ 2017 là hộp màu gì?
Câu 8:
Tỉ số của hai số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của hai số là 3/4. Tổng của hai số là:
Câu 9:
Cho M = ab + 18a; với a = 15, b = 18. Khi đó giá trị của A là:
Câu 10:
Với a, b là hai số tự nhiên bất kỳ, số ab.(a + b) luôn luôn là:
Bài 3: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần
Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Trả lời: ...< ... < ...< ...
Bắt đầu ngay
48 5.016