Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 02198. Thời gian: 60 phút. Đã có 2.858 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2015 - 2016 có đáp án

Mời các bạn tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử sức mình với Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic. Thông qua bài test bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề cũng như các dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong đề thi. Hãy ôn tập thật tốt để đạt được kết quả cao trong các vòng thi nhé!

Luyện thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 5 năm 2015 - 2016

 

Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1:
Tổng của số bé nhất có 5 chữ số khác nhau với số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là:
Câu 1.2:
Tập hợp các số có hai chữ số khác nhau chia hết cho 2 có số phần tử là:
Câu 1.3:
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x+ 2)+ 2 là:
Câu 1.4:
Kết quả của phép tính:  là:
Câu 1.5:
Hiện nay, tuổi Mẹ gấp 4 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai Mẹ con là 50 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi Mẹ gấp 2 lần tuổi con?
Trả lời: 
Tuổi Mẹ gấp 2 lần tuổi con sau: ..........
Câu 1.6:
Giá trị biểu thức B = 12000 - (1500.2 + 1800.3 + 1800.2 : 3) bằng:
Câu 1.7:
Giá trị của biểu thức A = 12 : {390 : [500 - (125 + 35.7)]} bằng:
Câu 1.8:
Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị 1 đơn vị có số phần tử là:
Câu 1.9:
Tìm hai số biết tổng của chúng bằng ba lần hiệu của số lớn trừ số bé và bằng một nửa tích của chúng. Hai số cần tìm là:
Câu 1.10:
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5. B là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 9. Số phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B là:
Bài 2: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ (...)
Câu 2.1:
Tìm x biết: (x + 40).15 = 75.12
Kết quả x = ..............
Câu 2.2:
Đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc có 3 con đường, đi từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ có 5 con đường. Số các con đường đi từ Hà Nội đến Phú Thọ qua Vĩnh Phúc là: ...............
Câu 2.3:
Tìm x biết: x - 32 : 16 = 48
Kết quả là x = ...............
Câu 2.4:

Tìm x biết (x - 32) : 16 = 48
Kết quả là: x = ..............

Câu 2.5:
Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ...............
Câu 2.6:
Tính:  
ta được kết quả là: ...............
Câu 2.7:
Chia 80 cho một số a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ................
Câu 2.8:
Kết quả phép tính: (99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ........... + 7 - 5 + 3 - 1) là: .............
Câu 2.9:
Tổng của hai số bằng 78293. Số lớn trong hai số đó có chữ số hàng đơn vị là 5, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng trăm là 2. Nếu ta gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được một số bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ trong hai số đó là: .............
Câu 2.10:
Cho hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng ba lần hiệu của số lớn trừ số bé và bằng một nửa tích của chúng. Số lớn gấp số bé ............... lần.
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 3.1:
Tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày là:
Câu 3.2:
Tập hợp các chữ cái trong từ "SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6" là:
Câu 3.3:
Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 13 có số phần tử là:
Câu 3.4:
Trong các số dưới đây, số nào chia hết cho cả 2 và 9?
Câu 3.5:
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và hai điểm D, E không thuộc đường thẳng đi qua ba điểm A; B; C. Cứ qua hai điểm trong số 5 điểm trên ta vẽ một đường thẳng.
Số đường thẳng vẽ được là:
Câu 3.6:
Biết a chia 5 dư 2 và b chia 5 dư 3. Khi đó a.b chia 5 có số dư là:
Bắt đầu ngay
37 2.858