Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 04332. Đã có 1.923 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua internet lớp 6 

Mời các bạn học sinh lớp 6 tham gia thử sức với vòng 7 của Cuộc thi giải Toán qua internet với bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 7 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Bài test sẽ giúp bạn làm quen với nhiều dạng câu hỏi hay và thú vị, đồng thời giúp bạn đánh giá được trình độ kiến thức hiện tại của mình, từ đó xây dựng phương pháp học tập hiệu quả.

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1:
BCNN(150; 250) = ..........
Câu 2:
Có một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng 160 đến 200. Số sách đó là ......... quyển.
Câu 3:
Giá trị của biểu thức D = 24.2015 - 16.5.22.102 + 52 là ...........
Câu 4:
BCNN(21,42,34) = .............
Câu 5:
Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 3 là ..........
Câu 6:
Số học sinh khối lớp 6 của trường B tham gia đồng diễn thể dục khi xếp hàng hai, hàng ba, hàng bốn, hàng năm, hàng sáu thì đều thiếu 1 người. Biết số học sinh trong khoảng 200 đến 290 người.
Số học sinh khối 6 của trường B đó là .......... học sinh.
Câu 7:
Cho a, b là hai số thỏa mãn a chia b được thương là 5, dư 2 và a + b = 44.
Khi đó a2 - b2 = .............
Câu 8:
Số nguyên tố lớn nhất có dạng 19a là ...........
Câu 9:
Số tự nhiên có dạng 25ab chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 là ..........
Hãy điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp
Câu 10:
320 ........ 230
Bài 2: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán lớp 6 vòng 7
Trả lời:
Các cặp giá trị bằng nhau là:
(1) = .....; (2) = .....; (3) = ....; (5) = ....; (6) = .....; (8) = .....; (9) = ....; (11) = ....; (14) = ....; (16) = .....
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1:
Thừa số nguyên tố lớn nhất trong phân tích 312 thành tích các thừa số nguyên tố là ..........
Câu 2:
Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 12 và 8 là ..............
Câu 3:
Từ năm điểm M, N, P, Q, R trong đó bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng và điểm R nằm ngoài đường thẳng trên, kẻ được bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất hai trong bốn điểm trên?
Trả lời: ........... đường thẳng.
Câu 4:
Kết quả của phép tính: 33.4 - (15)2 + (4.5)2 là .........
Câu 5:
Từ 20 điểm phân biệt trên một mặt phẳng (trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng) có thể kẻ được ......... đường thẳng.
Bắt đầu ngay
53 1.923