Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 1 có đáp án

Mã số: 04449. Đã có 3.618 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 vòng 2 năm 2015 - 2016

Để ôn tập và chuẩn bị cho Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng năm 2016 - 2017 sắp tới mời các em học sinh lớp 1 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1 vòng 2 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Các câu hỏi toán học với những hình ảnh minh họa sinh động sẽ giúp các em dễ dàng củng cố được kiến thức và làm quen với các dạng bài toán khác nhau. Chúc các em học tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
Answer:
(1) = ...; (2) = ...; (3) = ...; (6) = ...; (7) = ...; (9) = ...; (11) = ...; (12) = ...; (14) = ...; (15) = ...
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
Exam number 2: Cóc vàng tài ba
Question 1:
Which one is different?
Question 2:
Which one is different?
Question 3:
Which one is different?
Question 4:
Which one is different?
Question 5:
Which one is different?
Question 6:
Which one is different?
Question 7:
Which one is different?
Câu 8:
Which one is different?
Question 9:
Question 10:
Which one is different?
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <)
Question 1:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
3 .... 5
Question 2:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
3 .... 3
Question 3:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
4 .... 5
Question 4:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
4 .... 1
Question 5:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
4 .... 3
Question 6:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
5 .... 2
Question 7:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
1 ..... 2
Question 8:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 2
2 .... 2
Fill in the blank with the suitable number.
Question 9:
1; 2; 3; ...; 5; 6
Question 10:
6; 5; 4; ...; 2; 1
Bắt đầu ngay
16 3.618