Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 1

Mã số: 02997. Thời gian: 60 phút. Đã có 28.785 bạn thử.

Đề thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 1 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 1 tham gia thử sức với vòng thi mới nhất của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng với bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng những kiến thức đã học để chinh phục những câu hỏi trong vòng thi thứ 8 này nhé!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 1 sách First Friend I năm học 2015 - 2016

Tải đề thi học kì 2 lớp 1 các môn

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

Answer:
(1) = ......; (2) = ......; (3) = ......; (5) = ......; (7) = ......
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được các cặp giá trị bằng nhau.
Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.
Question 1:
Which calculation shows this picture?
Question 2:
Which calculation shows this picture?
Question 3:
Which calculation shows this picture?

Question 4:
How do you make 6?
Question 5:
How do you make 10?
Question 6:
How do you make 12?
Question 7:
How do you make 15?
Question 8:
How do you make 17?
Question 9:
Look at this pattern?
Question 10:
Look at this pattern.

Which pattern matches?
Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ
Question 1:
How many fish are there?


Answer: ......... fishes.
Question 2:
Add: 10 + 50 = .............
Question 3:
Subtract: 70 - 60 = ........
Question 4:
How many birds are there?

Answer: ...... birds.
Question 5:
Fill in the missing number
20 + ....... = 90
Question 6:
Fill in the missing number:
.... + 40 = 70
Question 7:
Fill in the missing number:
70 - ...... = 60
Question 8:
Fill in the missing number:
..... + 10 = 50
Question 9:
Fill in the missing number:
20, 40, ....., 80
Question 10:
Write >, =, <:
10 + 20 + 30 ....... 20 + 50 - 10
Bắt đầu ngay
190 28.785