Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 1

Mã số: 03134. Thời gian: 60 phút. Đã có 27.041 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 1

Thi violympic toán tiếng anh lớp 1 năm 2016 - 2017 đang nóng hơn bao giờ hết. Vòng 9 (vòng thi cấp tỉnh/thành phố) của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2016 - 2017 sẽ mở từ ngày 10/03/2017. Mời các em học sinh lớp 1 cùng nhau tranh tài với vòng thi mới nhất này qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Tham gia làm bài để đánh giá xem mình đạt được mức điểm nào nhé!

Tải đề thi học kì 2 lớp 1 các môn

Luyện thi Violympic Toán lớp 1 vòng 18 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đi tìm kho báu
Question 1:
How many points are there outside the triangle?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 2:
How many points are there inside the triangle?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 3:
Find the missing number:
50 - ....... = 20
Question 4:
Calculate: 30 + 40 - 10 = ..............
Question 5:
Point N is outside the ...............
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Exam number 2: Cóc vàng tài ba (Choose the most suitable answer in 4 available answers)
Question 1:
Which of following shows 24?
Question 2:
What number is shown?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 3:
Which number is shown?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 4:
Write numbers in order from smallest to greatest.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 5:
Write numbers in order from smallest to greatest.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 6:
Write numbers in order from greatest to smallest.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 7:
Write numbers in order from greatest to smallest.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 8:
Which number should replace "?"?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 9:
Which number is in the star?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)
Question 1:
Compare: 60 ............ 60
Question 2:
Compare: 35 ........... 39
Question 3:
Compare: 45 ............ 54
Question 4:
Compare: 26 ............ 23
Fill in the blank with the suitable number
Question 5:
Count, add the picture and write your answer in the blank
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Answer: ............
Question 6:
Count, add the picture and write your answer in the blank
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Answer: ............
Question 7:
Count, add the picture and write your answer in the blank
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Answer: ..............
Question 8:
Count, add the picture and write your answer in the blank
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Answer: .............
Question 9:
Write the number of tens:
85 = ............ tens + 5 ones
Question 10:
Write the number of ones:
59 = 5 tens + .......... ones
Bắt đầu ngay
156 27.041