Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2

Mã số: 03415. Thời gian: 60 phút. Đã có 12.528 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 2

VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 2 đề thi và đáp án vòng 19 của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016 với bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016. Tham gia làm bài test để thử sức mình và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng giải toán nhé!

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10
Answer:
(1) = ........; (2) = ......; (3) = ......; (4) = ......; (6) = ......; (9) = .......; (10) = ........; (11) = ........; (15) = ......
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau.
Exam number 2: Đi tìm kho báu

Question 1:
Put the sign >; < or = in the below blank:
1 x 2 x 5 ..... 3 + 2 x 3

Question 2:
Put the sign >; < or = in the below blank:
2 x 9 : 3 ........ 3 x 2
Question 3:
What is the name of the below rectangle?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10
Question 4:
The sum of the number just after 37 and the number just before 20 is ..........
Question 5:

Given the following table with the rule: subtract 6. Find the sum of the missing numbers.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10
Answer: The sum is ..........

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
Question 1:
Given the number sequence: 10; 15; 20; 25; ....
Which three numbers come next?
Question 2:
In the below calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10
the missing sign in the box is .........
Question 3:

Given the number sequence: 10; 20; 30;....
What is the 7th number in the number sequence?
Answer: The 7th number is ........

Question 4:
Find the sum of the missing number:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 10
Answer: The sum of the missing number is ..........
Question 5:

You have 3 pizzas. Each of them is cut into 5 pieces, then you eat 3 pieces of them. How many pieces left?
Answer: ...........pieces.

Bắt đầu ngay
153 12.528