Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 3

Mã số: 03424. Thời gian: 60 phút. Đã có 12.555 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 3 tham gia thử sức với vòng 10 của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng vốn từ vựng tiếng Anh về toán học cùng với những kiến thức đã học để chinh phục những câu hỏi hóc búa trong vòng thi này nhé!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, Đắk Lắk năm học 2014 - 2015

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

 

Exam number 1: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm.
Question 1: Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)
Compare: 4782 .............. 4827
Fill in the blank with the suitable number
Question 2:
9 hours 5 minutes = ............ minutes
Question 3:
5km 12m = .............. m
Question 4:
Calculate: 2088 : 6 = ................
Question 5:
Alan is five years old. His sister Bethany is seven years older than him. What is the sum of their ages? 
Answer: ...................
Question 6:
Anna is reading a book that has 192 pages. Mary is reading a book that has three times as many pages as Anna’s book. How many pages does Mary’s book have? 
Answer: .............. pages.
Question 7:
There are 3 bags of beans. Each bag contains 78 beans. How many beans are there in all?
Answer: ............ beans.
Question 8:
If 63 breads are divided to 7 students, how many breads will each student have?
Answer: ................ breads.
Question 9:
I am an odd 2-digit number. The sum of my digits is 9. My greatest value is ................
Question 10:
If you add 10000 to the largest 5- distinct digit number that can be formed by using the digits 5, 7, 6, 4, 2, then what is the resulting sum?
Answer: ................
Exam number 2: Đi tìm kho báu
Question 1:
Calculate: (3726 + 2954) x 0 = ...........
Question 2:

Find m such that 9384 : m = 4.
Answer: m = .............

Question 3:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 10

She bought ...... less ice-creams than apples.
Question 4:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 10
Question 5:

If the 2nd day of a month is Monday then the 27th day of the month is ........

Exam number 3: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 10
Answer:
(1) = ......; (2) = .......; (3) = .........; (5) = .......; (6) = ......; (7) = .......; (9) = ......; (12) = ......; (13) = .....; (15) = .........
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau.
Bắt đầu ngay
447 12.555