Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 04193. Thời gian: 60 phút. Đã có 2.346 bạn thử.

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em thử sức và làm quen với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng.

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật
Question 1:
Calculate: 26 x 4 + 137 = .....
Question 2:
A number has a digit 3 in the ones place.
It is greater than 64 but less than 82.
What number is it?
Question 3:
How many months are there in five years?
Question 4:
Which number comes next in the series below?
42          36         30         24            .......
Question 5:
If x is distinct 3-digit number and 37 < x < 103 then x = .........
Exam number 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 3
Answer:
(7) < ..... < ..... < .... < ..... < ..... < ..... < .....
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
How many bows are there?
Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 3
Answer:
There are ........ bows.
Question 2:
How many days are there in April?
Answer: There are ........ days.
Question 3:
Convert: 6cm = ...... mm.
Question 4:
If x : 6 = 17 then x = .........
Question 5:
The product of 6 and the greatest 1-digit number is ...........
Question 6:
There are six students in a drawing class. Each student draws a picture below. How many stars do they draw in all?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 3
Answer: They draw ...... stars in all.
Question 7:
The perimeter of the triangle below is ......... cm.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 3
Question 8:
How many hours are there in three days?
Answer: There are .......... hours.
Question 9:
The product of 40 and a number, m, is a 2-digit number that greater than 40. The value of m is ..........
Question 10:
If 2a1 > 47 x 6 then a = ........
Bắt đầu ngay
60 2.346