Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 02702. Thời gian: 60 phút. Đã có 19.089 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng Violympic lớp 3 vòng 7 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 3 tham gia thử sức với vòng 7 của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng năm học 2015 - 2016 qua bài test dưới đây trên trang VnDoc.com. Vận dụng kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh cùng với khả năng giải Toán của bạn để vượt qua những câu hỏi hóc búa dưới đây nhé! Chúc các bạ làm bài tốt!

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, Đắk Lắk năm học 2014 - 2015

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

Exam number 1: Đi tìm kho báu
Question 1:
Multiply 9 x 5 = .............
Question 2:
Multiply: 9 x 7 = ...........
Question 3:
Multiply 9 x 2 = .............
Question 4:
Multiply 9 x 9 = ..............
Question 5:
Calculate: 9 x 10 - 34 = .............
Question 6:
.........g x 4 = 860g
The missing number is:
Question 7:
......... of the below circle is not colored.
Question 8:
........... of the figure below is colored.
Question 9:
Mary has five packs of pencils. There are 9 pencils in each pack. John has 16 pencils. 
How many pencils do they have in all?
Answer:
They have ............. pencils in all.
Question 10:
The product of y and 9 is a two-digit number that has the digit 8 in the tens place. When y is divided by 9, the remainder is ................
Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Answer:
(1) = ........; (2) = .........; (3) = ...........; (4) = ..........; (6) = ...........; (7) = ..........; (9) = ..........; (12) = .........; (15) = .......; (16) = ..........
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
36 : .......... = 9
Question 2:
18 : 9 = .............
Question 3:
.......... : 9 = 3
Question 4:
63 : 9 = ...............
Question 5:
Follow the arrows and find the result:

Answer: The result is .............
Question 6:
1/5 of 45g is ................g.
Question 7:
1/N of 54g is 9g. 
The value of N is ................
Question 8:
1/M of 72g is 9g.
The value of M is ..................
Question 9:
The product of x and 9 is the greatest 2-digit number.
The value of x is ...............
Question 10:
Adding 35 to the smallest two-digit number and dividing the sum by the biggest one-digit number we get ..................
Bắt đầu ngay
412 19.089