Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 có đáp án

Mã số: 02985. Thời gian: 60 phút. Đã có 43.561 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 

Vòng 8 của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016 bắt đầu mở từ ngày 03/03/2016. Mời các bạn học sinh lớp 4 tham gia thử sức với vòng thi mới nhất này qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng kiến thức đã học để chinh phục những câu hỏi hóc búa trong vòng thi này nhé! Chúc các em thi tốt!

Sau khi hoàn thành xong đề thi này, mời các bạn tham gia làm bài test dưới đây để ôn tập cho vòng thi tiếp theo:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 năm 2014 - 2015

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 4 các môn

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ
Question 1:
If x/7 = 45/63 then x = .............
Question 2:
An even number M is divisble by 5 if the last digit of M is ............
Question 3:

Find the area of the parallelogram below:

Answer: .............cm2

Question 4:
Calculate: 6520 : 326 = .............
Question 5:

Katie has 300 cakes. She gives 12 of them to each of five her friends. How many cakes are left over
Answer: ..........cakes.

Question 6:

Find the value of b such that the number 73b4 is divisible by 9?
Answer: b = .............

Question 7:

The sum of two numbers is 124 and their difference is 36. What is the value of the larger number?
Answer: ..........

Question 8:

One pack of pencils has fifteen pencils. Four other packs have twenty pencil each. What is the total pencils in these five packs?
Answer: ......... pencils.

Question 9:

The weight of green box is four times the weight of red box. Green box is 9kg heavier than red box.
The weight of green box is ........... kg.

Question 10:
The sum of all natural numbers that are smaller than 500 and divisible by 5 is ............
Exam number 2:
Tìm cặp bằng nhau
Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 8
Answer:
(1) = ......; (2) = ......; (3) = ......; (4) = ......; (5) = .....; (6) = ....; (7) = .....; (8) = ........; (16) = ........; (19) = ......
Hướng dẫn trả lời: 1 = 1; 2 = ....
Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
Question 1:
Convert 2cm 8mm = ..........mm.
Question 2:

What is this fraction in the simplest terms?
27/36 = ..........

Question 3:

Which of the following lists the fractions 1/9; 2/7; 4/16; 2/9; and 1/8 in order from the least to greatest?

Question 4:
Peter is taller than Edward but shorter than Jacob. Charlie is taller than John but shorter than Peter. Who is the tallest?
Question 5:

The total weight of 3 apples is equal to that of 4 bananas, and the total weight of 5 bananas is equal to that of 6 oranges. How many apples have the same total weight as 24 oranges?

Chúc các em làm bài tốt!
Bắt đầu ngay
1.373 43.561