Đề thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 4 vòng 1 năm học 2018 - 2019 số 2

Giải Toán trên mạng lớp 4 có đáp án

Mã số: 10157. Đã có 5.391 bạn thử.

Đề luyện thi Toán trên mạng lớp 4

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi giải Toán trên mạng Internet lớp 4 vòng 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Violympic lớp 4 môn Toán năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng Toán khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

Một số đề luyện thi trực tuyến lớp 4 khác:

Bài số 1. Điền đáp án thích hợp.
1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 8?
Trả lời: Số phải tìm là ______.
2. Một chiếc hộp đựng 30 quả cam thì nặng 10500g. Người ta lấy đi 8 quả cam từ hộp đó thì hộp nặng 8100g. Vậy riêng chiếc hộp đó thì nặng:
3. Số lớn nhất có bốn chữ số là số __________.
4. Số lớn nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số:
5. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 8?
6. Số nhỏ nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số:
7. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số?
8.
Cho 26517 > 265n9. Giá trị của chữ số n là:
9. Để đánh số trang của một cuốn sách dày 52 trang từ trang 1 cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số? Trả lời: Cần dùng ________ chữ số
10. Số lớn nhất có sáu chữ số nhỏ hơn số 345987 là số:
11. Số liền sau số 89999 là số:
12. Cho số 567891011. Sau khi xóa đi bốn chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là bé nhất, ta được số còn lại là số:
13. Có 100 bao gạo.Nếu lấy ra ở mỗi bao gạo 2kg gạo thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 8 bao nguyên. Vậy mỗi bao gạo nặng:
14. Cho bốn chữ số 2; 3; 4; 6. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau được viết từ bốn chữ số trên?
Trả lời: Có _____ số thỏa mãn đề bài.
15. Tìm số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?
16. Hùng có một số bút bi vừa loại màu xanh vừa loại màu đen. Biết rằng số bút bi đen ít hơn số bút bi xanh là 7 chiếc và gộp cả hai loại bút lại cũng chưa đủ một chục chiếc. Hỏi có bao nhiêu bút bi xanh?
Trả lời: Số bút bi xanh là ______.
17. Có bao nhiêu số tròn chục x thỏa mãn 16 < x < 89?
Trả lời: Có ____ số thỏa mãn đề bài.
18. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số mà tất cả các chữ số của số đó giống nhau?
Trả lời: Có ____  thỏa mãn đề bài.
19. Cho 13585 < 135m4. Giá trị của chữ số m là:
20. Số bé nhất có sáu chữ số là số:
21. Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số là số:
Bắt đầu ngay
63 5.391