Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam?

Trắc nghiệm IQ có đáp án

Mã số: 10986. Thời gian: 15 phút. Đã có 424 bạn thử.

Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam?

Hãy xem trí nhớ và kiến thức của bạn có tốt không nào với bài trắc nghiệm vui Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam. "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" như lời bác Hồ đã dạy nhé các bạn.

Cùng xem thêm một số bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm EQ, KPOP Quiz thú vị không kém dưới đây:

Ai không phải là một trong bốn vị Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam?
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Theo truyền thuyết, ai là thủy tổ dân tộc Việt?
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Đức thánh Tản Viên là:
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Bạn có biết ai đã giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa?
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Vì câu nói nào mà Mai An Tiêm bị vua cha đày ra đảo hoang?
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Lang Liêu là người con trai thứ mấy của Hùng Vương?
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Khi thua trận, An Dương Vương đã mang Mị Châu chạy về...
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Mẹ Thánh Gióng đã mang thai Thánh Gióng sau khi...
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Lúc Âu Cơ và Lạc Long Quân chia tay, Âu Cơ đã dẫn 50 con xuống biển?
Đọ sự hiểu biết về truyền thuyết Việt Nam
Bắt đầu ngay
1 424