Đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án số 8

Đuổi hình bắt chữ Tiếng Anh

Mã số: 09882. Đã có 2.050 bạn thử.

Đố vui Tiếng Anh đơn giản có đáp án

Nằm trong bộ đề Những câu hỏi Đố vui Tiếng Anh thú vị trên VnDoc.com, 5 câu hỏi đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án dưới đây là là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, đồng thời giúp bạn đọc giải tỏa căng thẳng sau ngày dài mệt mỏi. Hãy cùng VnDoc thử sức với những câu hỏi đố vui Tiếng Anh đơn giản dưới đây nào!

Một số câu hỏi đố vui Tiếng Anh có đáp án khác:

1. What is this?
Đố vui Tiếng Anh

The answer has two words. The answer is _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _.
2. What is this?
Đố vui Tiếng Anh

The answer has two words. The answer is _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _.
3. What is this?
Đố vui Tiếng Anh

The answer has one word. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
4. What is this?
Đố vui Tiếng Anh
The answer has two words. The answer is _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _.
5. What is this?
Đố vui Tiếng Anh
The answer has two words. The answer is _ _ _ _    _ _ _ _.
Bắt đầu ngay
3 2.050