Đoán tên quốc gia dựa vào đặc điểm con người

Trắc nghiệm kiến thức có đáp án

Mã số: 04364. Đã có 19.358 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ

Chỉ nhìn vào những bức ảnh liệu bạn có thể Đoán tên quốc gia dựa vào đặc điểm con người? Hãy cùng VnDoc tham gia ngay vào bài test iq đầy thú vị này để khẳng định sự thông thái của bản thân ngay nào.

Quan sát đặc điểm của mỗi người trong tranh và đoán xem họ đến từ quốc gia nào nhé!
Khởi động
Test IQ
Câu 1

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 2:
Đoán tên quốc gia
Câu 3:
Đoán tên quốc gia
Câu 4:
Đoán tên quốc gia
Câu 5:
Đoán tên quốc gia
Câu 6:
Đoán tên quốc gia
Câu 7:
Đoán tên quốc gia
Câu 8:
Đoán tên quốc gia
Câu 9:
Đoán tên quốc gia
Câu 10:
Đoán tên quốc gia
Câu 11:
Đoán tên quốc gia
Câu 12:
Đoán tên quốc gia
Câu 13:
Đoán tên quốc gia
Câu 14:
Đoán tên quốc gia
Bắt đầu ngay
93 19.358