Đoán tên quốc gia qua hình quốc kỳ được xếp từ đồ ăn

Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia

Mã số: 04217. Đã có 19.257 bạn thử.

Trắc nghiệm kiến thức

Những lá quốc kì độc đáo được sắp xếp hết sức khéo léo và tinh tế từ các loại đồ ăn tạo nên hình ảnh đặc trưng của mỗi quốc gia. Liệu nhìn vào những hình ảnh này bạn có đoán được mỗi lá quốc kì dưới đây là của quốc gia nào hay không? Cùng VnDoc đánh gia khả năng hiểu biết của bạn qua bài test Đoán tên quốc gia qua hình quốc kỳ được xếp từ đồ ăn nhé!

Mời làm thêm các bài trắc nghiệm vui khác:

Câu 1:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 2:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 3:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 4:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 5:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 6:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 7:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 8:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 9:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 10:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 11:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 12:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 13:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 14:
Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Câu 15:
nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia
Bắt đầu ngay
89 19.257