Dòng họ nào nhiều trạng nguyên nhất nước ta?

Trắc nghiệm kiến thức lịch sử

Mã số: 12189. Đã có 239 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Lịch sử khoa bảng Việt Nam từ năm 1075 đến 1919 ghi nhận nhiều kỷ lục khác nhau như thủ khoa đầu tiên, trạng nguyên trẻ nhất, dòng họ có nhiều trạng nguyên nhất. Hãy thử tài hiểu biết của bạn về các vị trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử nước ta thông qua bài trắc nghiệm Dòng họ nào nhiều trạng nguyên nhất nước ta?

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau:

Tỉnh nào có nhiều vua nhất nước ta?

Việt Nam có bao nhiêu Tết cổ truyền?

Câu 1: Thủ khoa đầu tiên trong lịch sử khoa bảng nước ta là ai?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 2. Có tất cả bao nhiêu kỳ thi nho học được tổ chức dưới thời phong kiến ở Việt Nam?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 3. Dòng họ nào có nhiều người đỗ trạng nguyên nhất trong lịch sử nước nhà?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 4. Trạng nguyên trẻ nhất trong các kỳ thi nho học?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 5. Ai là người đỗ thám hoa trẻ nhất trong lịch sử nước ta?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 6. Người đỗ bảng nhãn trẻ nhất trong lịch sử các kỳ thi?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 7. Trạng nguyên đầu tiên của nước ta là ai?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 8. Tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng nước nhà?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 9. Trạng nguyên đầu tiên được dựng bia khắc tên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Câu 10. Triều đại duy nhất có tiến sĩ là nữ trong lịch sử khoa bảng nước nhà?
Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
Bắt đầu ngay
1 239