Flashcard học từ vựng tiếng Anh cho bé: Chủ đề các món ăn

Flashcard học từ mới

Mã số: 04517. Đã có 658 bạn thử.

Flashcard học từ mới: Chủ đề các món ăn

VnDoc.com xin mời các bạn cùng quay trở lại với bộ Flashcard học từ vựng tiếng Anh cho bé: Chủ đề các món ăn. Bộ flashcard bao gồm các từ mới về món ăn hằng ngày thường được sử dụng trong tiếng Anh. Bằng những hình ảnh minh họa sinh động, hy vọng bộ flashcard này sẽ giúp các bạn nhớ từ vựng lâu hơn. Chúc các bạn học tốt! 

Mời các bạn tham khảo thêm bài test: Phương pháp học từ mới tối ưu qua flashcard: Chủ đề Daily Routine

I. Đố các bạn đây là món ăn gì. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
1. 
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
2.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
3.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
4.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
5.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
6.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
7.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
8.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
9.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
10.
flashcard-hoc-tu-vung-tieng-anh-cho-be-chu-de-cac-mon-an
Bắt đầu ngay
5 658