Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Đề thi 15 phút Unit 2: My Home Tiếng Anh lớp 6

Mã số: 09753. Đã có 3.558 bạn thử.

Đề thi 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My Home 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Bài 2 My Home có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức đã học về từ vựng Tiếng Anh, cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 2. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
1. Close _____ book.
2. Is this an _____?
3. I live _____ Le Loi street.
4. What _____ your parents do?
5. How do you _____ your name?
Chuyển các câu sau sang dạng phủ định.
1. He is a doctor.
2. That is a book.
3. She lives on Pham Hung street.
4. They are students.
5.These are my classmates.
Bắt đầu ngay
33 3.558