Luyện thi Violympic Toán lớp 2 phần 4

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2 có đáp án

Mã số: 02450. Đã có 1.355 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 2 có đáp án

Cuộc thi giải Toán qua mạng - Violympic năm học 2015-2016 đang diễn ra với các vòng thi nối tiếp nhau. Bạn đã ôn tập và rèn luyện để chuẩn bị sẵn sàng cho các vòng thi chưa? Hãy cùng VnDoc rèn luyện kĩ năng làm bài thi qua bài test Luyện thi Violympic Toán lớp 2 phần 4 nhé! Chúc các em đạt kết quả cao trong các vòng thi! 

Câu 1:
Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 3 là số nào?
Trả lời:
Số cần tìm là: ...........
Câu 2:
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số bằng 7?
Trả lời:
Có tất cả .......... số.
Câu 3:
Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 14 là số nào?
Trả lời:
Số cần tìm là: ..............
Câu 4:
Hai số có tổng bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số, biết số bé là 29. Số lớn là số nào?
Trả lời:
Số lớn là: ..............
Câu 5:
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 13?
Trả lời:
Có tất cả ............ số.
Câu 6:
An có nhiều hơn Bình 20 viên bi. Nếu An cho Bình 7 viên bi thì An còn nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi?
Trả lời:
An còn nhiều hơn Bình ............ viên bi.
Câu 7:
Sơn có nhiều hơn Nam 36 viên bi. Sơn cho Nam bao nhiêu viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.
Trả lời:
Số bi Sơn cho Nam là ............ viên bi.
Câu 8:
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số bằng 4?
Trả lời:
Có tất cả .......... số.
Câu 9:
Lan có nhiều hơn Huệ 10 bông hoa. Nếu Lan cho Huệ 6 bông hoa thì bây giờ Lan lại ít hơn Huệ bao nhiêu bông hoa?
Trả lời:
Lan ít hơn Huệ ........... bông hoa.
Câu 10:
Lan cho Huệ 5 con tem thì bây giờ số con tem của Lan vẫn nhiều hơn của Huệ là 5 con tem. Vậy trước khi cho thì Lan nhiều hơn Huệ bao nhiêu con tem?
Trả lời:
Trước khi cho thì Lan nhiều hơn Huệ ............ con tem.
Bắt đầu ngay
50 1.355