Luyện thi Violympic Toán lớp 6 vòng 17 năm 2015 - 2016

Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 6

Mã số: 03099. Thời gian: 60 phút. Đã có 3.101 bạn thử.

Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 6

VnDoc xin giới thiệu với quý thầy cô và các bạn học sinh bài test Luyện thi Violympic Toán lớp 6 vòng 17 năm 2015 - 2016. Hi vọng bài test này sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn ôn tập và rèn luyện cho vòng thi cấp tỉnh/thành phố của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016 (bắt đầu mở từ ngày 23/03/2016). Tham gia làm bài và đúc rút cho mình những kinh nghiệm riêng để tránh các lỗi thường gặp phải trong bài thi nhé!

Bài 1: Đi tìm kho báu
Câu 1.1:
Cho góc xOy và yOz là hai góc kề bù. Kẻ tia Om là phân giác của góc xOy; tia On là phân giác của góc yOz. Khi đó số đo của góc mOn bằng ............o.
Câu 1.2:
Tính tổng S = 2 + 7 + 12 + ..... + 2012.
Kết quả là S = .........
Câu 1.3:
Tìm phân số tối giản nhỏ nhất có tử và mẫu là các số tự nhiên sao cho khi nhân phân số lần lượt với mỗi phân số 10/7; 5/6; 15/9 thì mỗi tích tìm được là số tự nhiên.
Trả lời:
Phân số cần tìm là ..........
Câu 1.4:
Trong số 100 học sinh có 70 em thích Toán, 60 em thích Văn. Nếu có 5 em không thích Văn và cũng không thích Toán thì số học sinh thích cả hai môn Toán và Văn là ..........
Câu 1.5:
Số tự nhiên n để n+ 2n + 12 là số chính phương là ...........
Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 2.1:
Cho tập hợp M = {1; 13; 12; 29; 52}. Tìm x; y thuộc M 30 < x - y < 40.
Trả lời: (x; y) = (.......)
Nhập x trước, y sau, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 2.2:
Chữ số tận cùng của 872015 là ...........
Câu 2.3:
Biết ƯC(24; 108) = Ư(n). Số tự nhiên n thỏa mãn là ...........
Câu 2.4:
Tìm x biết: [(x + 10) : 23 + 45].67 = 8911
Trả lời: x = ...........
Câu 2.5:
Số các cặp số nguyên âm (x; y) thỏa mãn (2x + 1).y = 2 là ...........
Câu 2.6:
Tập hợp các số tự nhiên n để Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 17 là số tự nhiên là {......}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 2.7:
Cho A là tập hợp các phân số tối giản nhỏ hơn 1 có tử và mẫu đều dương, biết tích của tử và mẫu của phân số bằng 120.
Số phần tử của tập hợp A là ..........
Câu 2.8:
Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 2590 chia cho 7 dư 3. Số phần tử của A là ..........
Câu 2.9:
Cho a; b; c là các chữ số (a; b khác 0) thỏa mãn Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 17
Khi đó abcd = ..........
Câu 2.10:
Cặp chữ số (a; b) khác 0 thỏa mãn Luyện thi violympic toán lớp 6 vòng 17 là {...........}
Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 3.1:
Số các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 10 được tạo thành từ các chữ số 1; 2; 3; 0; 5 là .............
Câu 3.2:
Khi chia một số tự nhiên cho 259 dư 150. Nếu lấy số đó chia cho 37 có số dư là ..........
Câu 3.3:
Số cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn (3x - 5)(y + 9) = 243 là ...........
Câu 3.4:
Số dư của 52013 khi chia cho 7 là .........
Câu 3.5:
Số các số tự nhiên n để 2006 + n2 là số chính phương là:
Câu 3.6:
Tìm tất cả các số nguyên n sao cho (2n + 3)/7 là số nguyên.
Trả lời:
Các số nguyên n thỏa mãn có dạng .........
Câu 3.7:
Tìm tất cả các số nguyên n để 4n - 1 chia hết cho 7.
Trả lời:
Các số tự nhiên n thỏa mãn có dạng .........
Câu 3.8:
Cho a và b là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau.
Biết   Luyện thi Violympic toán lớp 6 vòng 17
Khi đó 2b - a = ...........
Câu 3.9:
Số các số có bốn chữ số chia cho 5 dư 3; chia cho 7 dư 4 và chia cho 11 dư 5 là ........
Câu 3.10:
Cho góc xOy và góc yOz là hai góc kề nhau. Kẻ Ot là phân giác của góc xOy; Om là phân giác của góc yOz. Biết tOm = 40o và góc tOx = 1/3 góc mOz.
Khi đó yOz = ...........
Bắt đầu ngay
82 3.101