Luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 1

Mã số: 05536. Đã có 819 bạn thử.

Đề Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Thi violympic toán tiếng anh lớp 1 năm 2016 - 2017 đang nóng hơn bao giờ hết. Vòng 10 của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2016 - 2017 sẽ mở từ ngày 06/04/2017. Mời các em học sinh lớp 1 cùng nhau tranh tài với vòng thi mới nhất này qua bài Luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2016 - 2017 trên trang VnDoc.com. Tham gia làm bài để đánh giá xem mình đạt được mức điểm nào nhé!

Tải đề thi học kì 2 lớp 1 các môn

Luyện thi Violympic Toán lớp 1 vòng 18 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đi tìm kho báu
Question 1:
How many points are there outside the triangle?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 2:
How many points are there inside the triangle?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Question 3:
Find the missing number:
50 - ....... = 20
Question 4:
Calculate: 30 + 40 - 10 = ..............
Question 5:
Point N is outside the ...............
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 2:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 3:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 4:
Add:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 5:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 6:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 7:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 8:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Question 9:
Fill the missing number in the blank
10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6
Question 10:
How many circles are there in the figure? 
Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 10
Answer: ........... circles.
Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ
Question 1:
How many fish are there?


Answer: ......... fishes.
Question 2:
Add: 10 + 50 = .............
Question 3:
Subtract: 70 - 60 = ........
Question 4:
How many birds are there?

Answer: ...... birds.
Question 6:
Fill in the missing number: 
.... + 40 = 70
Question 7:
Write >, =, <:
10 + 20 + 30 ....... 20 + 50 - 10
Bắt đầu ngay
23 819