Muốn nhận lương hưu 100 triệu một tháng, phải có lương bao nhiêu?

Hưởng lương hưu 100 triệu có lương bao nhiêu

Mã số: 08185. Đã có 512 bạn thử.

Làm gì để có lương hưu 100 triệu đồng

Muốn nhận lương hưu 100 triệu một tháng, phải có lương bao nhiêu? chính là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc, hãy cùng làm ngay bài test bảo hiểm xã hội sau đây để dù không được hưởng 100 triệu thì bạn cũng tính được mức lương công chức của bản thân khi nghỉ hưu.

1
Đối tượng nào được nhận lương hưu khi hết tuổi lao động?
2
Đóng BHXH càng nhiều, nhận lương hưu càng cao?
3
Đến tuổi nghỉ hưu chưa tham gia đủ thời gian quy định của BHXH có được hưởng lương hưu?
4
Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động hiện nay là bao nhiêu?
5
Mức lương hưu tối thiểu người lao động được hưởng là bao nhiêu?
6
Mức lương hưu tối đa người lao động được hưởng là bao nhiêu?
7
Bình quân một người có lương 10 triệu đồng/tháng, làm việc từ năm 25 tuổi đến độ tuổi nghỉ hưu sẽ phải đóng bao nhiêu tiền BHXH bắt buộc để được hưởng lương hưu?
8
Người đàn ông được hưởng lương hưu 100 triệu mỗi tháng phải có lương đóng BHXH bao nhiêu?
9
Mức đóng BHXH tối đa hàng tháng là bao nhiêu?
10
Độ tuổi nghỉ hưu khác nhau, lương hưu giữa lao động nam và lao động nữ khác nhau?
Bắt đầu ngay
3 512