Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia!

Trắc nghiệm kiến thức có đáp án

Mã số: 02819. Đã có 17.559 bạn thử.

Trắc nghiệm kiến thức có đáp án

Bạn có phải là người hiểu biết sâu rộng về các quốc gia trên thế giới? Hãy cùng VnDoc kiểm tra độ hiểu biết của bạn về lá cờ quốc kì của các quốc gia trên thế giới qua bài trắc nghiệm Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia! dưới đây nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm bài test: Nhìn quốc kỳ đoán tên quốc gia (Phần 2)

Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Bắt đầu ngay
79 17.559