"Nhíu mày" với những câu đố tưởng dễ mà lại khó

Đố vui có đáp án

Mã số: 01921. Đã có 29.301 bạn thử.

Khởi động chút nhé, mỗi năm có 7 tháng 31 ngày, vậy có bao nhiêu tháng có 28 ngày?
Đố vui
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Bắt đầu ngay
70 29.301