Những trạng nguyên nổi danh lịch sử

Trắc nghiệm kiến thức lịch sử

Mã số: 12188. Đã có 360 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn có biết nhiều về các vị trạng nguyên trong lịch sử nước ta. Hãy thử tài hiểu biết của bạn về các vị trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử nước ta thông qua bài trắc nghiệm Những trạng nguyên nổi danh lịch sử.

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau:

Tỉnh nào có nhiều vua nhất nước ta?

Việt Nam có bao nhiêu Tết cổ truyền?

Trạng nguyên Việt nào hiện còn hậu duệ ở Triều Tiên?

1. Ai được xem là bậc khai khoa của nền khoa bảng nước ta?
2. Người được phong danh hiệu trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử nước ta là ai?
3. Trong 3 người dưới đây, ai là người từng được phong "Lưỡng quốc Trạng nguyên"?
4. Tại thời điểm đỗ đầu kỳ thi năm 1247, trạng nguyên Nguyễn Hiền bao nhiêu tuổi?
5. Vị trạng nguyên nào gắn với giai thoại "Giương cung bắn Mặt trời"?
6. Trạng Bùng là biệt hiệu của ai?
7. Ai là vị trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên văn bia tại Văn Miếu Quốc Tử Giám?
8. Vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta xuất gia đi tu là ai?
9. Ai được xem là trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa bảng nước ta?
10. Tỉnh nào hiện nay là nơi có nhiều người đỗ trạng nguyên nhất trong lịch sử khoa bảng nước ta?
Bắt đầu ngay
1 360