Nước ta trải qua mấy quốc hiệu?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12141. Đã có 317 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn có biết nhiều về lịch sử nước ta? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm lịch sử: Nước ta trải qua mấy quốc hiệu? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

1. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì?
2. Nước Vạn Xuân ra đời vào năm nào?
3. Quốc hiệu Đại Cồ Việt xuất hiện từ thời vua nào?
4. Vị vua nào đã đổi tên nước ta thành Đại Việt?
5. Ai là người đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu?
6. Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện lần đầu khi nào?
7. Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ khi nào?
8. Quốc hiệu CHXHCN Việt Nam chính thức được sử dụng từ thời gian nào?
Quốc hiệu CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội nước Việt Nam thống nhất vào ngày 2/7/1976.
9. Tính đến nay, nước ta trải qua mấy quốc hiệu?
10. Tính đến nay, quốc hiệu nào được sử dụng lâu nhất?
Bắt đầu ngay
1 317