Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7

Ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm có đáp án

Mã số: 14819. Đã có 21 bạn thử.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các em bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập để không bị quên đi kiến thức trong thời gian nghỉ hè.

Đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn tiếng Anh - Đề 7 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2 trên VnDoc.com. Đây là các đề ôn luyện được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7

Exercise 1: Choose the odd one out
1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 2: Read and match
1. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh A. jug
2. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh B. insect
3. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh C. hat
4. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh D. hippo
1.
2.
3.
4.
Exercise 3: Look at the picture, count and write

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

1. ____ giraffes
2. ____ lions
3. ____ elephant
4. ____ frogs
5. ____ bird
Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences
1. it?/ What/ is/ color/
2. There/ two/ are/ hands/.
3. Is/ a/ horse/ it/?
4. they/ What/ are/?
5. have/ I/ five/ sandwiches/
Exercise 5: Write “There is” or “There are”
1. _____ a book and a pen
2. _____ one lunchbox.
3. _____ two cats and three dogs
4. ____ an umbrella
5. ____ ten fingers
Bắt đầu ngay
1 21