Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 19

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

Mã số: 13903. Đã có 1.232 bạn thử.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 có đáp án

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 19 với các bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 3 giúp các em củng cố lại các kiến thức như cách đọc và viết các số có 4 chữ số, cách tính giá trị biểu thức, cách tính chu vi hình vuông và hình chữ nhật. Sau đây mời các phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con làm bài.

Bài tập cuối tuần lớp 3 online được giới thiệu trên VnDoc.com là kênh học tập trực tuyến hữu ích giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Bài tập có hướng dẫn giải chi tiết giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 19

Tham khảo thêm:

Bài 1: Đọc các số sau:
3003
7067
5055
Bài 2: Viết các số sau:
a, Tám nghìn bảy trăm linh hai
b, 9 nghìn, 9 chục
c, 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị
d, 6 nghìn 5 trăm
Bài 3 Tính giá trị của biểu thức:
a) 320 + 48 : 2 =
b) 180 : 2 x 4 =
Bài 4: Khối 3 có 376 học sinh, như vậy khối 3 hơn khối 2 là 37 học sinh. Hỏi cả hai khối có bao nhiêu học sinh?
Cả hai khối có tất cả ....... học sinh
Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó?
Chu vi mảnh vườn đó là: ........m
Bắt đầu ngay
24 1.232