Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 26/03)

Ôn tập tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 2 có đáp án

Mã số: 14122. Đã có 191 bạn thử.

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

VnDoc tiếp tục giới thiệu Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Ngày 26/03 cho các em luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đây là đề tiếng Anh trực tuyến bao gồm các câu hỏi tiếng Anh khác nhau, giúp các em ôn tập và củng cố các từ vựng đã học hiệu quả. 

Nhằm mang đến cho các em học sinh kênh học tập hữu ích trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những dạng bài online nên phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết ngay kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 26-03

Tham khảo thêm:

1. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 26/03

1.
2.
3.
4.
2. Fill the blank with a or an.
1. ….……. van
chỉ điền a hoặc an
2. ….……. olive
3. ….……. orange
4. ….……. vase
5. ….……. violet
6. ….……. violin
3. Rearrange

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 26/03

a -
b -
c -
d -
Bắt đầu ngay
1 191