Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 27/3)

Bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 1 có đáp án

Mã số: 14126. Đã có 991 bạn thử.

Học trực tuyến lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt

Phiếu bài tập ở nhà lớp 1 - Ngày 27/03 bao gồm các bài tập cơ bản môn Toán lớp 1 và Tiếng Việt lớp 1 cho các em học sinh luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đây là đề trắc nghiệm trực tuyến có đầy đủ đáp án cho các con tham khảo, đối chiếu sau khi làm xong.

Nhằm mang tới cho các em học sinh kênh học tập hữu ích, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 1 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1. Đây là những bài tập trực tuyến nên phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết kết quả ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 17

Tham khảo thêm:

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán
1. Tính?
2 + 2 = ….
4 + 0 + 1 =….
3 + 1 + 1=……
3 + 0 + 2 =…….
2. Viết các số 5, 8, 2, 3, 1
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:
Giữa các số cách nhau bằng dấu phẩy
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........
Điền các số cách nhau bằng dấu phẩy
3. Trong hình sau:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

a. Có …… hình tam giác
Có …… hình vuông
Có …… hình tròn
4. Điền > < = ?
1 + 2 ..... 5
2 + 3 ..... 3
4 + 1 ..... 4
2 + 1 ..... 3
5. Viết phép tính thích hợp

Có : 8 con gà

Mua thêm : 2 con gà

Tất cả có : ……con gà?

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt
1. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
ươp hay ơp:
sấm ch…′.
nườm n….
ăm hay oăm:
h….. hở
sâu h…´…
2. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
em hay êm:
móm m..´..
x ….. tivi
om hay ôm:
con t……
lom kh……
Bắt đầu ngay
2 991