Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 26/3)

Bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 1 có đáp án

Mã số: 14121. Đã có 855 bạn thử.

Học trực tuyến lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt

Phiếu bài tập ở nhà lớp 1 - Ngày 26/03 bao gồm các bài tập môn Toán lớp 1 và Tiếng Việt lớp 1 cho các em học sinh luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đây là đề trắc nghiệm trực tuyến có đầy đủ đáp án và hướng dẫn chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Nhằm mang tới cho các em học sinh kênh học tập hữu ích, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 1 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1. Đây là những bài tập trực tuyến nên phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con mình vào làm bài và kiểm tra kết quả bài làm ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 16

Mời các con làm bài của ngày tiếp theo tại đây: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 27/3)

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán
Bài 1: Tính nhẩm
1 + 1 =
2 + 2=
3 + 1 + 1 =
3 + 1 =
2 + 1 =
2 + 1 + 0 =
Bài 2: Điền > < =?
3 + 2 ..... 4
2 + 1 ..... 2
5 + 0 ..... 5
3 + 1 ..... 4 + 1
2 + 0 ..... 0 + 2
2 + 2 ..... 1 + 2
Bài 3: Viết phép tính thích hợp

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 16

Bài 4: Hình dưới đây:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 16

Có ...... hình vuông
Có ...... hình tam giác
Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt
Câu 1. Điền vào chỗ trống:
ch hoặc tr
….ú ý
…..í nhớ
….e ngà
….ia quà
Câu 2: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
on hay an:
c…. gà
cái b..‘...
ia hay ai:
cây m....´..
cổ ch…..
Bắt đầu ngay
3 855