Test IQ Tuyển dụng Ngân hàng có đáp án

Trắc nghiệm IQ Tuyển dụng nghành Ngân hàng

Mã số: 09996. Thời gian: 10 phút. Đã có 12.733 bạn thử.

Đề trắc nghiệm IQ Ngân hàng có đáp án

Test IQ Tuyển dụng Ngân hàng có đáp án là đề thi trắc nghiệm IQ ngắn do VnDoc đăng tải nhằm giúp các bạn có thể đánh giá khả năng của bản thân trước khi bước vào bài thi trắc nghiệm IQ ngành Ngân hàng thực tế.

1. Trong những mảng ghép A, B, C và D dưới đây, mảnh nào khi ghép với hình bên trái thì tạo ra hình vuông.
IQ Test
2. Tìm số thích hợp điền vào ?
0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
3. Số này khác tính chất với các số còn lại?
9678, 4572, 5261, 3527, 6895, 7768
4. Điền chữ số còn thiếu vào hình sau.
IQ Test
5. Hình nào khác với những hình còn lại?
IQ Test
6. Hình nào dướ đây khác với những hình còn lại?
7.
Công tắc A bật đèn số 1 và 2 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng
Công tắc B bật đèn số 2 và 4 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng
Công tắc C bật đèn số 1 và 3 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng
IQ Test
8. Cho hình dưới đây:
IQ Test
Điền hình còn thiếu vào chỗ trống: 
IQ Test
9. Hình dưới đây có bao nhiêu đường thẳng?
IQ Test
10. Cho hình sau:
IQ Test
Điền hình còn thiếu vào dấu ?
IQ Test
Bắt đầu ngay
14 12.733